Ti omogoča

SAMOSTOJNO • NEODVISNO OD PRISOTNOSTI DRUGIH OSEB • REŠEVATI

LASTNE ŽIVLJENJSKE TEŽAVE IN TRAJNOSTNO IZBOLJŠEVATI OSEBNO KAKOVOST ŽIVLJENJA

 

Ko srečaš osebo, ki je presegla svojo nesrečno usodo, ugotoviš, da je uspela izključno samo zato, ker je zbrala dovolj duhovne moči in prisebnosti, da je zmogla ne samo kakovostno spremeniti lastno miselnost, pač pa je začela v skladu z izboljšano miselnostjo tudi delovati.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

okrepljena duhovna moč in prisebnost sta predpogoja

za kakovostno spremembo miselnosti in njeno trajnostno udejanjanje

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

              Prebujevalnica® v enem prostoru in z enim pristopom sočasno omogoča samostojno:

  • krepitev duhovne moči in prisebnosti (duhovna raven)

  • kakovostno izboljšanje miselnosti in značaja (duševna raven)

  • spodbujanje samozdravilnega in valovalnega delovanja organizma (telesna raven)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

z okrepljeno duhovno močjo in prisebnostjo lahko

posegaš v nadzavest • zavest • podzavest lastne pameti

celostno nadzoruješ svoje • počutje • zdravje • življenje

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Celosten pristop

Prebujevalnica® je dosežek celostnega raziskovanja in razumevanja soodvisnosti vseh treh informacijskih ravni človeka

  • duhovne

  • duševne

  • telesne

Protislovna miselnost duševna raven – moti koherentno delovanje vseh treh informacijskih ravni. Povzroča življenjske težave in razvojno nazadovanje.

 

Trajnostna rešitev vsake življenjske težave je možna na duhovni ravni: z okrepljeno duhovno močjo in prisebnostjo (duhovna raven) je možno izboljšati kakovost miselnosti (duševna raven) in jo tudi kakovostno udejanjati (telesna raven).

Prebujevalnica® zagotavlja podporo na vseh treh informacijskih ravneh človeka:

  • duhovna raven – z informacijami čiste vesti

  • duševna raven – z informacijami čiste miselnosti

  • telesna raven – z informacijami čiste narave

Koherenten odnos vesti • miselnosti • narave poraja (s)miselno energijsko polje, ki deluje celostno

v tem polju sočasno dosegaš koristne učinke na vseh treh ravneh:

 

                      duhovni                                         duševni                                       telesni

                  

  krepiš duhovno moč in prisebnost       izboljšuješ kakovost miselnosti in značaja      spodbujaš samodejno

                                                                                                                                            naravno samozdravilno in

                                                                                                                                          varovalno delovanje organizma 

____________________________________________________________________________________________________________________

S sočasnim učinkovanjem na treh osnovnih ravneh Prebujevalnica® celostno nadgrajuje vse splošno znane pristope. Ob optimalni uporabi Prebujevalnice oseba lahko bistveno presega na znanstven način ugotovljene koristne učinke pristopov, ki delujejo parcialno – omejeno na posamezno raven – in zato ne morejo imeti celostnega učinka.

____________________________________________________________________________________________________________________

Naročam se na uporabo