PRIPOVED

Lucija Kreuh, violinistka

Pristop Sem&vem® se je zame, ko sem iskala pot iz mojega navidez brezizhodnega zdravstvenega stanja, izkazal kot cenovno sprejemljiva možnost dostopa do praktično uporabnih orodij. Medicina namreč za mojo bolezen še ne pozna nikakršnega zdravila, lahko si prizadeva samo upočasniti njeno napredovanje. Pri  31 letih sem se morala soočiti s takrat še malokomu znano neozdravljivo boleznijo in s strani zdravstvene stroke predvidljivimi, dokaj strašljivimi posledicami za moje nadaljnje življenje in negotovo prihodnost. Preko lokalnega radia sem zvedela za pristop, ki se je takrat imenoval še SEM. Z dosledno uporabo tega pristopa sem uspela v nastalem položaju prepoznati priložnost za svoj duhovni razvoj in bolezen spraviti pod svoj nadzor.

 

Izkušnja me je “prisilila”, da sem se bolj zavedela krhkosti telesa in nemoči moje pameti v primerjavi z močjo neusmiljenih naravnih zakonitosti. Z urejanjem in čiščenjem zavestnega dela svoje pameti sem se začela zavedati svoje odgovornosti za vestno prepoznavanje in zadovoljevanje naravnih potreb svojega telesa. Gre tudi za zavedanje uničujočih posledic, ki nastanejo zaradi protislovij med mojo duhovno širino in tedanjo ozkostjo in prestrašenostjo moje pameti.

 

Za prvi opaznejši premik v zvezi z mojo boleznijo sem potrebovala 2 leti, za prvi normalen izvid 6 let. To sem dosegla brez vsakih zdravil, le z razumevanjem zdravnice, ki me je moralno podpirala pri redni in dosledni uporabi njej sicer neznanega pristopa. Zadoščalo ji je moje zagotovilo, da se z uporabo pristopa počutim telesno in duševno boljša. Na ta način sem svojemu telesu prihranila posledice trinajstih let jemanja citostatikov, kar je bilo dobronamerno priporočilo medicinske stroke.  Sedaj poskušam ne samo ohraniti doseženo, pač pa se tudi posvečam prepoznavanju prikritih miselnih vzrokov za bolezen. Šele potem ko jih bom prepoznala, razkrinkala in zavrgla, bom verjela in vedela, da sem trajno uspela.

 

V uporabi urjenja za višjo stopnjo duhovne prebujenosti in prisebnosti s pristopom Sem&vem® vidim neizmerne, doslej še neizkoriščene možnosti za moj vsestranski napredek in razvoj. Pretekle izkušnje z uporabo pristopa, nenehne izboljšave in vedno nova spoznanja po mojih najboljših močeh vsakodnevno prenašam na najrazličnejša področja svojega življenja in dela.