PRIPOVED

Irena Leban, univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture

Treningov, kot smo takrat imenovali pristop SEM (sedaj Sem&vem), sem se prvič udeležila “slučajno” v eni izmed novogoriških srednjih šol. Tega dne, bil je petek, 29. avgusta 1997, se je moja pamet hotela umakniti nekemu dogodku in ob iskanju izgovora sem se spomnila, kako sta prijateljici na nekem pomladanskem pikniku zelo vneto pripovedovali o njunih petkovih treningih. Njuno pripovedovanje je v moji pameti povzročilo odpor in do navedenega avgustovskega dne sem na to pripoved pozabila.

 

Na prvem triurnem treningu je moja pamet zakrčeno in nejeverno poslušala odgovore Rudija Klariča na vprašanja udeležencev v pripravljenosti, da sliši nekaj kar bi ji potrdilo, da je poleg prvič tam tudi zadnjič. Toda “nekaj” mi je reklo naj pridem tudi naslednji petek in petkovi treningi so zatem postali moja stalnica. Sem pa v začetnem obdobju hodila predvsem po energijo, čeprav se tega takrat nisem zavedala.

 

Moj prvi praktični uspeh s pomočjo pristopa je bila prav gotovo sporazumna, dogovorna ločitev s takratnim življenjskim partnerjem. Sledilo je spoznanje, da se v moji miselnosti pogosto vključuje zelo veliko obtoževanja oseb in dogodkov, za katere je moja pamet smatrala, da v kolikor bi se oni spremenili, bi vse „težave“ odšle iz mojega življenja. Seveda spoznanje ne bi bilo učinkovito v kolikor ne bi mojo pamet v zvezi s tem - z na treningih pridobljeno močjo - pripravila da spremeni miselnost. Spremenjena miselnost je bila tudi podlaga, da sem spremenila odnose s starši. Pred uporabo pristopa z enim od staršev stikov skoraj nisem imela, z drugim pa je bil odnos kar pogosto napet. Z mojim notranjim razčiščevanjem in razumevanjem je sledila tudi sprememba odnosa moje pameti do njiju, s čimer sem dosegla, da so ti odnosi bolj prijetni.

 

Že od rane mladosti dalje sem v moji duševnosti čutila občasno nekakšne bolj ali manj močne nepojasnjene napetosti, strahove in občutke krivde. Sicer sem za neko večjo življenjsko preizkušnjo včasih brez večjih napetosti našla rešitev, ob neki drugi, vsaj na videz, čisto majhni preizkušnji, pa se mi je vključil tak občutek nemoči, da mi je pamet nekajkrat ponudila celo misel na samomor. Rešitve sem ne preveč uspešno pričela iskati s psihološkimi pristopi v okviru klasične medicine že v času šolanja. V času študija mi je pamet začasno dajala lažen občutek, da napetosti in strahov ni več, če je veliko evforirala in se udeleževala vseh mogočih zabav. Sledile so depresije, navzven skrite za masko nasmejanega, na videz optimističnega ter precej zgovornega dekleta. Občasno sem začutila, da moram nekaj spremeniti, a pamet je bila vselej znova močnejša. Ta način življenja, ki je sledil tudi v letih po zaključenem študiju, sem zatem nenadoma popolnoma prekinila in za nekaj časa je moja pamet zašla v drugo skrajnost, tako, da je vključila nedružabnost in precej močen odpor do vseh alkoholnih pijač.

 

S pomočjo pristopa sem odnos do druženja razčistila in uravnovesila. Precej več dela pa imam s strahovi in občutki krivde, ker je to precej bolj zakoreninjeno v moji miselnosti in prepleteno z drugimi področji. Tovrstne motnje sem še najbolj odstranila na področju spolnosti, čemur posvečam precej razčiščevanja. Leta je trajalo, da sem si nehala domišljati, da je moje razumevanje področja spolnosti na taki stopnji razčiščenosti, da lahko počaka in so vsa ostala področja prednostna za razčiščevanje. Glede na tako močno domišljavost v zvezi s spolnostjo sem potrebovala kar precej notranje moči, da sem to področje sploh pričela razčiščevati. Presenečena sem tedaj ugotovila koliko sramu in predsodkov je bilo v zvezi s spolnostjo v moji miselnosti. Sčasoma sem tudi začutila neskladnost med ženskostjo v moji miselnosti z žensko v mojem telesu. Da moja pamet čustva potrebuje bistveno bolj kot spolnost, kar mi je že pred mnogimi leti povedal takratni spolni partner, sem dojela šele pred nedavnim. Nerazčiščenost na tem področju se je izražala tudi z načinom oblačenja, ki je prikrival mojo ženskost. Ko sem predsodek, da bi sprejela pomoč pri zunanjem izgledu odstranila iz moje miselnosti, sem za svetovalko izbrala Ester, ki tudi uspešno uporablja pristop. Z njenimi predlogi izbora oblačil in dodatkov sem uspela popolnoma spremeniti način oblačenja.

 

Velik uspeh je tudi vedno bolj pogosto zavedanje in obvladovanje prirojene klepetavosti in nadomeščanje le-te z bolj smiselnimi pogovori. Najverjetneje bi v tem življenju ne začutila, kako pogosto moja pamet nerga oziroma jamra v kolikor si tega ne bi razsvetlila z uporabo pristopa. 

 

Sedaj se vse bolj pogosto zavem, da je uspeh že to, da sem sposobna takšna in drugačna, meni škodljiva miselna stanja prepoznati. Še večji uspeh je seveda, kadar z rednimi in doslednimi treningi zberem toliko notranje moči, da zavestno ustavim zateženo, jamrajoče, nergajoče delovanje lastne pameti ter ga nadomestim z iskanjem poti iz težav. Osrečuje me z uporabo pristopa okrepljena zavestna zmožnost, da svojo pamet na pričakovan neprijeten oziroma zahteven dogodek vestno pripravim z zavestnimi miselnimi pripravami in predstavami. Na ta način občasno že zmorem preprečiti nekdanji način njenega delovanja, ki je povzročal zame neprijetne, za moj organizem pa tudi zelo škodljive posledice.