Za uporabo Prebujevalnice je bistveno spoznanje, da je vsaka življenjska težava (strah, živčnost, stres, ljubosumnost, razni občutki manjvrednosti, ničvrednosti, bolezen, poškodba, prepir, jeza ...) posledica miselnih protislovij.

V Tvoji pameti imaš namreč množico različnih oseb, ki vsaka razmišlja po svoje in so si pogosto med seboj v nasprotju.

 

Ta miselna protislovja izhajajo iz odtrganosti miselnosti Tvoje pameti bodisi od vira trajnostnega življenjskega smisla (čiste vesti) ali od naravnih zakonitosti (čiste narave) ali celo od izgubljenosti obojega (čiste vesti in čiste narave).  

Miselna protislovja povzročajo informacijske in energijske motnje v duševnosti in organizmu – so vzrok za vse Tvoje življenjske težave. Neprotislovna miselnost je predpogoj za trajnostni izhod iz življenjskih težav.

Naključna uporaba Prebujevalnice služi:

  • kot prva pomoč ob stresnih dogodkih ali

  • za preventivno varovanje pred stresom

Načrtna uporaba Prebujevalnice omogoča trajnostno rešitev življenjskih težav.

 

Z načrtno uporabo lahko na zaupen (intimen) način prepoznavaš in trajnostno odpravljaš miselne vzroke (miselna protislovja) za svoje težave na raznih področjih življenja in jih nadomeščaš s trajnostno kakovostnim načinom mišljenja. 

 

Koristna je zlasti v primerih:

Nesoglasja v družini

Naj smo doma, na obisku ali na dopustovanju, stalno se prepiramo. Nenehno smo živčni in napadalni, kar je neprijetno. Zato hočem vsaj jaz narediti, kar je v moji moči.

 

Nesoglasja v službi in družbi

Imam zelo neprijetne sodelavke in sodelavce (sošolce, sotekmovalce, sosede, sorodnike, nadrejene, podrejene ...). Hočem poiskati učinkovit način za izboljšanje odnosov.

 

Samozavest

Včasih imam preveč samozavesti, drugič premalo. Pogosto sem povsem brez nje. Hočem si okrepiti samozavest.

Občutek manjvrednosti

V odnosih z drugimi imam občutek, da so vsi po vrsti pomembnejši in uspešnejši. Muči me občutek manjvrednosti.

 

Brezizhodnost in črnogledost

Pogosto me spremlja občutek brezizhodnosti in črnogledosti. Pamet mi kaže, da je vse slabo in mi govori, da bo še slabše. Hočem najti učinkovito orodje za izhod iz začaranega kroga.

 

Depresija

Malodušje. Brezvoljnost. Napadi nerazložljive žalosti. Obupanost, obup, črnina, obupno, brezupno. Hočem se tega osvoboditi.

 

Razočaranja

Doživljam nenehna razočaranja. Namesto da bi mi čustva služila, se nenehno poigravajo z mano. Čas je že, da ugotovim, kaj sploh hočem. Sem v stanju popolne izgubljenosti.

 

Nasilništvo

Občasno me preplavi zamera, užaljenost, bes, jeza, sovraštvo, maščevalnost ... Najbolje bi bilo vse uničiti ... Hočem si podrediti svojo nebrzdano, svojeglavo, nasilno pamet ...

 

Samostojnost

Ne potrebujem podrejenosti staršem, nadrejenim, močnejšim, pametnejšim ... Hočem si okrepiti notranjo moč, postati prisebna, svobodna, neodvisna, samostojna... oseba.

Nespečnost

Hočem imeti kakovostno in mirno spanje. Hočem se vsak dan zbuditi v naspanem, sproščenem, spočitem,  ustvarjalnem, dobrovoljnem stanju. Ko grem spat, hočem spati. Ko se prebudim, pa hočem biti prebujena, nezaspana oseba.

 

Strahovi

Tvoji strahovi in njihov produkt – nenehna zaskrbljenost – Ti dokazujejo Tvojo nebogljenost, nedoraslost življenjskim preizkušnjam, neprebujenost ...

 

Strah pred samomorom

Ko začutiš misel na samomor kot odrešitev, se nemudoma zberi in poišči pot do najbližje Prebujevalnice. Dokler nimaš hotenja, da jo uporabiš, Ti Prebujevalnica® ne more pomagati.

 

Izguba spomina
Bolj od vsega me je stran popolne izgube spomina, senilnosti. To se je namreč zgodilo in mojemu očetu in moji mami. Verjamem, da bolj kot vse drugo potrebujem urjenje za krepitev in ohranjanje prisebnosti.

 

Stres

Ko vpliv onesnažene miselnosti zaduši moč Tvoje vesti, postane stres ubijalec in zahrbten uničevalec raznih delov Tvojega organizma. Če Tvoja ustvarjalna moč sledi Tvoji ali tuji vesti, postane stres ustvarjalec zdravja in moči. Hočeš stres trajnostno usmeriti v trajnostno zdrav način delovanja?

Živčnost

Začetek dolgotrajnih težav se praviloma nakaže z živčnostjo. Na živčnost najbolj učinkovito odgovoriš tako, da se odpraviš v najbližjo Prebujevalnico.

DUŠEVNE MOTNJE