ŽIVLJENJEPIS                                                                          Rudi Klarič, izumitelj in celostni avtor predstav

 

Rodil sem se 8. septembra 1939 v vasi Gerovo (Gorski kotar, Hrvaška) slovenskima staršema. Od 1. novembra 1957 do 31. maja 1983 sem bil zaposlen pri tedanji RTV Ljubljana, sedanji RTV Slovenija. Najprej sem delal kot TV tehnik, kasneje kot televizijski snemalec, filmski snemalec, novinar – TV reporter, filmski scenarist in režiser. Ker mi status neodvisnega avtorja veliko pomeni, nikoli nisem postal član nobene politične stranke.

Od 1963 do 1983

V obdobju od leta 1963 do 1983 sem celostno ustvaril 95 dokumentarnih filmov. Vsebine so bodisi dosežek mojih raziskav stanja v takratni Jugoslaviji v primerjavi s stanjem v razvitejšem svetu bodisi posledica mojih notranjih ustvarjalnih razmišljanj. Da bi lahko v vsako svoje delo vložil čim več izvirnosti, sem pri prav vsakem svojem filmu sam opravil delo scenarista, pisca besedila, glavnega snemalca in režiserja. Že v svojih prvih avtorskih delih sem spoznal, da bodo nadčasovno veljavna samo, če bodo medsebojno povsem nemoteno uglašena z mojo vestjo. 

 

Vse ob svojem času

Da bom imel prej ko slej težave zaradi zvestobe svoji vesti, je nakazoval film Vse ob svojem času, ki sem ga leta 1969 posnel v velemestih tedanje Sovjetske zveze Leningradu in Moskvi. Vodilni člani tedanje slovenske zveze komunistov so mi zamerili, ker sem si upal stanje v deželi oktobrske revolucije kritično ocenjevati.

 

Veje v vetru

Leta 1969 sem po naročilu ljubljanske Filozofske fakultete, ki je sodelovala v mednarodnem raziskovalnem projektu, izdelal polurni film z naslovom Veje v vetru. Raziskovalni projekt je vodila Univerza Oregon iz Eugena v ZDA v sodelovanju z Univerzo McMaster iz Hamiltona v Kanadi. Naloga projekta je bila na znanstven način oceniti uporabnost oziroma vplivnost različnih medijev na človekovo miselno preobrazbo za namene vzgoje in izobraževanja odraslih. Pri filmskem delu projekta so ob avtorjih iz ZDA, Kanade in Nizozemske sodelovali tudi avtorji iz tedanjih socialističnih držav Poljske, Češkoslovaške in Jugoslavije. S projektom so pobudniki iz ZDA in Kanade iskali najbolj učinkovit način za pospešeno spreminjanje zastarele miselnosti. Pristop bi moral biti enako učinkovit po vsem svetu, ne glede na različne zemljepisne, politične, gospodarske, kulturne in druge razmere. Film Veje v vetru sem posvetil razumevanju vzrokov za težave, ki jih imajo mladostniki s starši in težave, ki jih imajo starši s svojimi mladostniki. Po računalniški obdelavi podatkov se je izkazalo, da se je film Veje v vetru pri meritvah izkazal za najbolj učinkovitega. Zaradi izjemno visokega odstotka tistih, ki so zaradi ogleda mojega filma spremenili miselnost, so strokovnjaki s področja psihologije in tisti za računalniške meritve najprej domnevali, da gre za napako. Zato so postopek ponovili. Ponovljene meritve in ponoven izračun odzivnosti je potrdil izjemno učinkovitost filma Veje v vetru. Zaradi tega dosežka sem bil povabljen, da se z družino preselim v ZDA in vodim delovno skupino za svoj pristop. Vendar sem bil takrat še premlad, da bi znal dovolj ceniti povabilo, in sem se namesto selitve odločil za poklicno pot samostojnega raziskovalnega novinarja.

 

Zakaj nazaj

Nadaljnji, vendar že bistveno resnejši zaplet v mojem ustvarjanju je leta 1970 povzročila vsebina mojega dokumentarnega filma Zakaj nazaj. V tem filmu sem prikazal preživele taboriščnike iz koncentracijskega taborišča Buchenwald, ki so bili po vrnitvi v Slovenijo obsojeni, nekateri na dolge zaporne kazni, drugi na smrt. Obsojeni so bili brez dokazov, zgolj na osnovi mnenja sodišča, da so zanesljivo sodelovali z nacisti, ker sicer ne bi bili mogli preživeti.

Taškent

Še hujše težave sem si leta 1971 povzročil s filmom Taškent, ki po mnenju generalnega direktorja tedanje slovenske RTV ni bil primeren za prikazovanje v Sloveniji, bil pa je prikazan v Švici. Film prikazuje življenje v tedanjih uzbeških mestih Samarkandu in Taškentu in okolje, ki ga je doživljal in opisoval tudi Aleksander Solženicin.

 

En dan v Milanu

Na srečo sem tega istega leta 1971 v Milanu za svoj glasbeno impresijski dokumentarni film En dan v Milanu prejel prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju TV avtorjev z vsega sveta.

 

Leteti

Še nekoliko bolj varnega sem se počutil potem, ko je JRT (zveza vseh RTV postaj tedanje Jugoslavije) leta 1972 razglasila moj dokumentarni film Leteti kot tretjo najboljšo televizijsko oddajo vseh TV postaj Jugoslavije tistega leta. Leta 1972 je film Leteti v Reimsu (Francija) prejel tudi najvišje strokovno priznanje – prvo nagrado združenja poklicnih filmskih kritikov – C.I.D.A.L.C., istega leta pa še nagrado Zlati encijan na festivalu dokumentarnih filmov v Trentu (Italija).

 

Okoli sveta

Ker sem se v domovini počutil utesnjenega, sem si prizadeval, da bi čim več potoval. S svojimi kamerami sem obiskal več kot 70 držav. Na filmski način sem raziskoval življenje na vseh stopnjah razvoja človeštva po vseh kontinentih. Na svojem prvem potovanju okoli sveta s slovenskima trgovskima ladjama Ljubljana in Portorož sem posnel 24 dokumentarnih filmov s skupnim naslovom ČLOVEK BREZ MEJA.

 

Zgodovina slovenk in slovencev

Svoje ustvarjalno načelo vestnega osvetljevanja resnice, opazovane z različnih miselnih zornih kotov, sem uporabil tudi pri izdelavi filmskega niza ZGODOVINA SLOVENCEV V FILMSKIH FRESKAH. V tem nizu osvetljujem zgodovinski razvoj človeštva od nastanka planeta do danes. V 12 filmih (izdelanih od leta 1978 do 1983) v trajanjih po cca 43 minut sem prikazal razvoj slovenskega rodu vzporedno z razvojem človeštva. Zgodovino slovenskega naroda sem prikazal tako, da sem lahko sočasno pripovedoval tudi o bistvu preteklosti vseh rodov, kultur in narodov celotnega človeštva. Človečnost se namreč po vsem svetu poraja iz istega izvora – človeške vesti.

 

Svetovno prvenstvo

Dokončno in za vselej sem se uspel zameriti pripadnikom slovenske zveze komunistov s filmom Svetovno prvenstvo, ki je dvanajsti iz niza ZGODOVINA SLOVENCEV V FILMSKIH FRESKAH. S tem filmom sem napovedal neizogibni konec enopartijskih monopolov. S tem sem prekoračil miselno mejo, ki so jo še prenesli takratni “vojaki revolucije” v tedanji Socialistični republiki Sloveniji. V letu 1983 me je takratna partijska celica ZK, ki je delovala v okviru informativnega programa TV Ljubljana, z zapisnikom z dne 12. oktobra 1983, ki je ohranjen v neokrnjeni obliki, proglasila za sovražnika stranke in države. Odločili so, da morajo biti vsi moji tedanji, pretekli in prihodnji filmi za vselej prepovedani za predvajanje na nacionalni TV. S tem je bilo moje nadaljnje filmsko delovanje v okviru televizijskega medija onemogočeno, saj drugih TV postaj v SRS ni bilo.

 

Po letu  1983 - svobodni status

Potem, ko me je slovenska TV razglasila za sovražnika ZK, mi je preostalo le še delo v satusu samostojnega umetnika - predstavljanje storitev in izdelkov slovenskih in jugoslovanskih podjetij, ki so potrebovala filmske predstavitve svoje dejavnosti. Med drugim sem izdeloval tudi filme za predstavljanje nekdanje jugoslovanske strojegradnje (RIKOkon) v tujini. Za slovenskega proizvajalca hidromehanske opreme (Metalna) sem posnel vgradnjo in delovanje zapornic v številnih hidroelektrarnah po vsem svetu. To naročilo mi je omogočilo, da sem snemal filmsko gradivo in obenem vsestransko raziskoval človeštvo in človečnost.

 

Či gong

Na enem od potovanj sem v Avstraliji naletel na kitajski par, ki je v pragozdu Lemington National Park v Queenslandu izvajal vaje či gonga. Na osnovi tega in podobnih srečanj sem začel raziskovati življenjsko sporočilo čiste vesti v povezavi z življenjskim sporočilom čiste narave, kar je pomenilo kakovostno prelomnico v mojem načinu raziskovanja.

 

Miselno energijsko polje

Leta 1991 mi je Wang Aiping, kitajska mojstrica či gonga, ob svojem delovanju v Ljubljani omogočila snemanje njenih tretmajev, na katerih je s svojim “energijskim poljem čiste pozitivne energije” zdravila na stotine ljudi naenkrat. Imel sem priložnost spremljati izjemno učinkovitost energijskega polja mojstrice, pa tudi poslabšanje zdravstvenega in duševnega stanja zlasti pri tistih, ki so jo po njenem odhodu pogrešali. Na osnovi te izkušnje sem razvil svojo lastno energijsko metodo za ustvarjanje zgoščenega miselnega energijskega polja, ki izhaja iz koherentnega odnosa med vestjo in naravo. Ime pristopa je Sem&vem® pri čemer pomeni Sem notranjo (duhovno) moč, vem pa pomeni moč narave in njenih zakonov.

Za vse moje ustvarjalne dosežke je postalo bistveno prisebno združevanje energijskega polja čiste vesti in čiste narave, pri čemer ima čista vest vodilno, zakoni čiste narave pa izvršilno vlogo. Zaradi vodilne vloge vesti sem svoja dela, ki temeljijo na tem spoznanju, začel označevati z oznako: delo čiste vesti. 

 

Pristop Sem&Vem® – vest in znanje

Pristop Sem&vem®, ki temelji na vzpostavljanju sinergije energijskega polja čiste vesti in čiste narave, sem razvijal in praktično preizkušal od leta 1992 neprekinjeno 25 let. Vaje za razvoj Sem&vem® so potekale v posebej za te namene energijsko uglašenih prostorih, v katerih so se uporabnice in uporabniki urili za spoznavanje in uporabo mojega pristopa. V tem času sem zasnoval in ustvaril vrsto orodij Sem&vem®.

 

Prebujevalnica®

Leta 2000 sem na Podgozdu pri Ljubljani, zgradil Modro dvorano – prostor za ustvarjanje zgoščenega informacijskega energijskega polja, ki se poraja iz miselne in telesne harmonije čiste vesti in čiste narave. Ker je bistvo mojega pristopa pospeševanje duhovnega prebujanja, sem dvorani dal ime Prebujevalnica®. Glavni namen Prebujevalnice in duhovnega prebujanja v njej je krepitev notranje, torej duhovne moči osebe, ki jo uporablja. Okrepljena duhovna – torej notranja moč – vsakomur omogoča spodbujanje naravne samozdravilne moči organizma, višjo stopnjo prisebnosti in pospeševanje razvoja iz osebe v osebnost.

 

Izoliran multimedijski prostor

Trajnostno in celostno raziskovanje učinkov koherentnega odnosa med čisto vestjo in čisto naravo me je leta 2012 pripeljalo do inovativno zasnovanega, spletno oskrbovanega prostora – kabine ali sobe z imenom Izoliran Multimedijski Prostor (IMP). Prostor je namenjen za uporabo po eni osebi naenkrat. Ob eni odrasli osebi je v prostoru lahko prisoten tudi en otrok. IMP služi: 

 

  • krepitvi notranje (duhovne) moči za večjo vitalnost, samozavest, zbranost,  zmožnost osredotočenosti in višjo stopnjo prisebnosti

  • načrtnemu spodbujanju naravne samozdravilne moči organizma za lažjo in hitrejšo ozdravitev vsake bolezni in za bolj učinkovito varovanje zdravja

  • varovanju pred škodljivimi stresi in za lažje in hitrejše preseganje posledic škodljivih stresov, kadar jih ni mogoče preprečiti

  • za več varnosti pri delu in v cestnem prometu

  • dviganju in ohranjanju študijske, delovne in športne forme

  • za bolj kakovostne partnerske, družinske, delovne in spolne odnose

  • pospeševanju osebne podjetnosti, ustvarjalnosti in osebnostnega razvoja

  • večji in hitrejši uspešnosti na vseh dobronamernih področjih dela in življenja

 

Dne 12. maja 2014 je Urad RS za intelektualno lastnino sprejel sklep o objavi patenta za izdelavo Izoliranega Multimedijskega Prostora po moji patentni prijavi s številko 201300275 . Dne 31. 3. 2015 je Urad izdal še odločbo, s katero mi je podelil patent številka 24480. 

 

Prvo mednarodno priznanje - bronasto medaljo - je izum prejel na Hrvaškem na mednarodni razstavi izumov v Zagrebu, ki je potekala v času od 20. do 22. oktobra 2016.

 

Etika

Če kdorkoli smatra, da je karkoli v mojem pristopu etično sporno, se zavezujem, da bom po svoji vesti odgovoril na vsak pomislek z namenom doseči najvišjo možno stopnjo etične nespornosti in svetovljansko sprejemljivost mojega pristopa in njegovih orodij.

 

Zavedam se omejenosti moje pameti, zlasti pa dejstva, da je njeno neznanje neprimerno obširnejše od znanja, ki ga premore. Znanje dojemam kot hitro pokvarljivo duševno hrano, ki postane nevarna, ko ji poteče rok trajanja.

 

Enako pomembno kot zmožnost za pridobivanje novih znanj in spoznanj, je zame zavedanje nujnosti po opuščanju zastarelih. Prosim, opozori me, če opaziš, da katerega od mojih spoznanj pojasnjujem z uporabo znanj, ki jim je že potekel rok trajanja.

 

Pri uporabi mojega pristopa je potrebno upoštevati, da Sem&vem® ni verska niti bioenergijska niti zdravstvena metoda in tudi ni alternativa veri, zdravilstvu ali medicini. Je od zdravstva in drugih pristopov povsem neodvisen, samostojen, svoboden filozofski, kulturniški, umetniški in raziskovalno znanstveni avtorski pristop.

 

Pristop izhaja iz spoznanja, da višja raven duhovne prebujenosti in okrepljena duhovna moč, v organizmu spodbuja naravno samozdravilno in varovalno moč in trajnostno ustvarjalen razvoj življenja.

 

Povzetek

Pristop Sem&vem® in Prebujevalnica® sta moje življenjsko delo. V zadnjih 25 letih sem pripravil in vodil 6595 skupinskih prireditev, na katerih so potekale multimedijske predstave sočasno s posebnimi urjenji za globinsko energijsko sproščanje telesa. Ob tem sem opravil tudi 2875 osebnih pogovorov z uporabnicami in uporabniki pristopa.

 

Za uporabo svojega pristopa sem zasnoval orodja, ki omogočajo energijske vaje in tehnike za spodbujanje naravne samozdravilne in varovalne moči telesa, duhovno prebujanje, krepitev duhovne moči in prisebnosti oseb vseh starosti, obeh spolov, vseh stopenj izobrazbe, vseh narodnosti, jezikov, verstev in kultur.

 

S svojim pristopom omogočam vsakomur, ki ga pravilno uporablja, ustvarjati energijsko polje duhovne moči čiste (čustveno nemotene) vesti in čiste (čustveno nemotene) narave in izkoriščati blagodejne učinke njunega (čustveno nemotenega) dopolnjevanja.

 

Zahvala

Moja vestna, etična in moralna obveznost je, da se zahvalim tisočerim duhovno prebujenim ustvarjalkam in ustvarjalcem v preteklih stoletjih in tisočletjih, še posebej pa tistim posameznim osebam – mojim sodobnicam in sodobnikom – ki so si z dosledno uporabo mojega pristopa pomagali že v času, ko sem ga še razvijal in preizkušal.

 

Osebe, ki so si z uporabo mojega pristopa uspele pozdraviti neozdravljive bolezni in tudi one, ki so si s Sem&vem® bistveno izboljšale kakovost in trajanje življenja, so največ prispevale k temu, da lahko Tebi, ki sedaj to bereš, ponudim orodje s simboličnim imenom Prebujevalnica® - nadgradnjo mojih življenjskih prizadevanj za moje in Tvoje bolj prijetno in daljše življenje.

 

Naročam se na uporabo