POT DO PREBUJEVALNICE

 

 

Rudi Klarič, izumitelj in celostni avtor predstav

Rudi Klarič je svoje raziskavanje začel že leta 1969, ko je sodeloval pri mednarodnem raziskovalnem projektu, ki ga je vodila Univerza Oregon (ZDA) v sodelovanju z Univerzo Mc Master (Kanada). Projekt je bil namenjen iskanju načina za pospešeno spreminjanje zastarele miselnosti pri odraslih. Način bi moral biti enako učinkovit po vsem svetu, ne glede na starost, spol, vero, kulturo, izobrazbo... posamezne osebe. Za potrebe raziskave je Rudi Klarič po naročilu ljubljanske Filozofske fakultete izdelal film Veje v vetru, ki ima namen izboljšati miselnost v odnosu med starši in otroci. Ta film se je po meritvah, v primerjavi z vsemi ostalimi filmi projekta, izkazal za najbolj učinkovitega. Zaradi izjemnosti rezultatov so strokovnjaki dvomili v pravilnost meritev. Postopek so ponovili z drugimi osebami in ponovno ugotovili, da je po ogledu Klaričevega filma pogled na izbrano temo spremenilo približno 70% ljudi, s čimer je slovenski avtor – v svetovnem merilu – močno presegel dotlej izmerjen največji vpliv na kakovostno spremembo miselnosti, ki je dotlej znašal cca 40%.

Ta prvi mednarodni uspeh na področju raziskav miselnih procesov je Rudija Klariča spodbudil na njegovi življenjski poti. Na potovanjih po več kot 70 državah je opazoval in preučeval, kako so od podzavestne miselnosti odvisni zdravje, sreča in življenjski uspeh posameznika. Preučeval je sporočila indijskih ved, kitajskega či gonga, čustveno utemeljena verovanja in verstva, duhovne veščine azijskih, afriških, ameriških, evropskih, avstralskih domorodcev. Iz avtorjevih osebnih srečanj in izkušenj izhaja spoznanje, da ima vsak človeški rod in vsaka posamezna oseba enak izvor življenjskih težav: protislovno delujoča miselna stanja v podzavesti.

 

Vzrok za ohranjanje oziroma kopičenje protislovnih miselnih stanj je v vsakem primeru prenizka duhovna moč in posledično tudi prenizka stopnja prisebnosti.

 

Posledice so naraščajoče življenjske težave prizadetih oseb.

 

Po zaključku obdobja potovanj je raziskovalec v nadaljnjem 25 letnem razvojno raziskovalnem delu opravil 7451 raziskovalnih prireditev (urjenj za krepitev duhovne moči in prisebnosti s sočasnim urjenjem za globinsko sproščanje telesa). V tem obdobju je opravil tudi 3554 osebnih pogovorov z uporabnicami in uporabniki pristopa. Uspehi oseb, ki so od leta 1995 do 2015 poskusno uporabljale njegov pristop, so raziskovalca pripeljali do spoznanja, da za lažjo in hitrejšo krepitev duhovne moči in prisebnosti, ki sta predpogoja za trajnostni uspeh, neobhodno potrebuješ dvoje:

  • sočasne energijske informacije čiste vesti in čiste narave

  • poseben - prav za ta namen ustrezen - multimedijski prostor

 

Izoliran Multimedijski Prostor1 – Prebujevalnica® zagotavlja oboje.

1 Dne 12. maja 2014 je Urad RS za intelektualno lastnino sprejel sklep št. 201300275 o objavi patenta za Izoliran Multimedijski Prostor po patentni prijavi izumitelja Rudija Klariča. Dne 31. 3. 2015 je Urad izumitelju izdal odločbo o podelitvi patenta št. 24480.

 

Naročam se na uporabo