MULTIMEDIJSKE PREDSTAVE

Zgradba predstave

Vsaka predstava vsebuje devet vsebinskih enot:

 • prva je uvodna, deveta je zaključna

 • druga, četrta in šesta enota so povezovalne

 • treja in osma enota služita za povezavo z naravnimi zakonitostmi

  • tretja z uglaševanjem na informacijsko valovanje (impresijo) čiste narave

  • osma s sprejemanjem informacij o naravnih zakonitosti v realnem času

 • v sedmi enoti poteka globinsko sproščanje organizma, ki je na začetku govorno vodeno

 • peta vsebinska enota je osrednja - naslovna - z uporabo multimedijskih vzdušij in miselnih spodbud omogoča doseči izbrani namen na izbrani namenski stopnji

Namenske stopnje

Osnovne multimedijske predstave omogočajo uvajanje v pravilno uporabo Prebujevalnice. Na ta način se izuriš v zaznavanju, soustvarjanju in uporabi (s)miselnega energijskega polja in v globinskem sproščanju organizma v tem polju. Uvajanje na namenski stopnji A – PREBUJANJE je predpogoj za uporabo na zahtevnejših namenskih stopnjah.

Namenske stopnje so:

A   PREBUJANJE

B   SPODBUJANJE

C   RAZISKOVANJE

D   RAZUMEVANJE

E   POVEZOVANJE

F   MINLJIVOST 

G  NESMRTNOST

 

Trajanje predstave

 • 31 minutne predstave - prikazujejo način delovanja Prebujevalnice in niso namenjene polnemu energijskemu učinkovanju

 • 46 minutne predstave - služijo predstavitvi uporabe pristopa in načina delovanja Prebujevalnice

 • 61 minutne predstave - omogočajo optimalno učinkovitost in služijo trajnostni uporabi          

Seznam naslovov predstav

Seznam za izbor osrednje vsebine predstave je dostopen v vsaki sprejemnici in v tem dokumentu.

Po številu in vsebinah so v nenehnem razvoju. Število razpoložljivih vsebin bo doseglo optimalen obseg šele v nekaj letih.

Izbor predstave

prva uporaba

 • izbereš PREDSTAVITEV+NNS: 31- ali 46- ali 61-minutno predstavo

nadaljnje uporabe

 • na začetku so Ti dostopne samo predstave na namenski stopnji: A - PREBUJANJE

  • predstave namenske stopnje A so za vse enake in niso prilagojene posamezni osebi

  • namen teh predstav je privajanje na sprejem energije in pravilno uporabo Prebujevalnice

 • za vsakokratno uporabo izbereš naslov predstave iz seznama naslovov predstav

 • lahko izbereš vselej novo predstavo ali pa isto večkrat uporabiš

 • lahko izbereš 31, 46 ali 61-minutno predstavo:

  • uvajanju in privajanju na uporabo so namenjene 31 in 46-minutne predstave

  • optimalno učinkovitost dosežeš z uporabo 61-minutne predstave

  • samostojno odločaš o začetku uporabe 61-minutnih predstav

 • izbor predstave lahko v času do vstopa kadarkoli spremeniš pod pogojem, da ostane naročeno trajanje predstave nespremenjeno

 

Računalniški spletni sistem pristopa (RSSP) zbira podatke o:

 • pogostosti uporabe

 • naslovih uporabljenih predstav 

 • uspešnosti vsake osebe, ki uporabi Prebujevalnico. 

Ko RSSP ugotovi, da si pripravljena/pripravljen na zahtevnejšo namensko stopnjo, Ti omogoči uporabo Prebujevalnice na naslednji namenski stopnji B SPODBUJANJE.

Predstave so Ti dostopne po vrstnem redu namenskih stopenj glede na doseženo stopnjo izkušenosti. Z vsako višjo namensko stopnjo so predstave zaradi obsežnejših podatkov o Tebi in Tvojih preteklih uporabah vse bolj prilagojene Tebi - Tvojim hotenjem, potrebam, življenjskemu okolju in Tvoji izkušenosti.

Samostojno odločaš, ali boš:

 • uporabljala/uporabljal predstave samo na osnovni namenski stopnji (A) ali

 • na vseh Tebi že dostopnih namenskih stopnjah (A, B, C, D, E, F, G)