Ob uporabi Prebujevalnice krepiš svoj nadzor nad lastnimi miselnimi procesi.

 

S tem vplivaš tudi na svoje življenjsko okolje – manj je nepotrebnih zamer, tuhtanj, opravljanj, zavisti, zlobe, domišljavosti, škodoželjnosti, samoljubja, ljubosumnosti, živčnosti, nasprotovanja in uporništva znotraj družine oziroma podjetja ..., ki hromi delovanje in razvoj.

Ena sama duhovno prebujena oseba prispeva za trajnostni razvoj in uspeh družine oziroma podjetja več od vseh duhovno spečih skupaj.

Uporaba Prebujevalnice je koristna zlasti v primerih:

Nesoglasja v družini

Naj smo doma, na obisku ali na dopustovanju, stalno se prepiramo. Nenehno smo živčni in napadalni, kar je neprijetno. Zato hočem vsaj jaz narediti, kar je v moji moči.

 

Nesoglasja v službi in družbi

Imam zelo neprijetne sodelavke in sodelavce (sošolce, sotekmovalce, sosede, sorodnike, nadrejene, podrejene ...). Hočem poiskati učinkovit način za izboljšanje odnosov.

Nasilništvo

Občasno me preplavi zamera, užaljenost, bes, jeza, sovraštvo, maščevalnost ... Najbolje bi bilo vse uničiti ... Hočem si podrediti svojo nebrzdano, svojeglavo, nasilno pamet ...

Stres

Ko vpliv onesnažene miselnosti zaduši moč Tvoje vesti, postane stres ubijalec in zahrbten uničevalec raznih delov Tvojega organizma. Če Tvoja ustvarjalna moč sledi Tvoji ali tuji vesti, postane stres ustvarjalec zdravja in moči. Hočeš stres trajnostno usmeriti v trajnostno zdrav način delovanja? Prebujevalnica® Te vabi.

Zvestoba

Slovenska beseda z-vest-oba pomeni vestno zvezo med dvema duhovno prebujenima duhovnima bitjema. Če sta partnerja duhovno prebujena, sta sposobna trajno živeti v medsebojnem razumevanju in spoštovanju. Lahko se zgodi, da se po svoji vesti hočeta ločiti. Vseeno pa med njima ostane trajno čist in spoštljiv odnos.

 

Nezvestoba

Nezvestoba je samo posledica brezvestnosti enega ali obeh partnerjev. Če hočeš poglobljeno razumeti pojem zvestobe in nezvestobe, potrebuješ veliko časa in veliko življenj. Bistveno lažje in hitreje lahko uspeš s Prebujevalnico.

Težave z vzgojo otrok

Da bi lahko v odnosu do otrok ravnali tudi vestno in ne le pametno ali čustveno, bi vsem, ki se ukvarjajo z vzgojo, koristilo hotenje za duhovno prebujanje in krepitev prisebnosti. Če se privadiš uporabi Prebujevalnice, bodo Tvoje težave z vzgojo otrok bistveno manjše.

 

MEDSEBOJNI ODNOSI