Večina uspešnih podjetnikov se že zaveda, da je njihova uspešnost odvisna od njihovega počutja, vitalnosti, ustvarjalnosti, osredotočenosti, samozavesti, poguma, zdravja, življenjske forme. Vodilna svetovna razvojno naravnana podjetja si tako prizadevajo za kar najboljšo formo zaposlenih.

Oseba, ki hoče biti boljša, bolj zdrava, bolj učinkovita... ima neprimerno večje možnosti za uspeh v primerjavi z osebo, ki ima sicer željo, ne pa tudi hotenja, da bi sama karkoli naredila za to.

Če se odločiš za načrtno uporabo Prebujevalnice, ker verjameš, da se je za osebni razvoj vredno potruditi, imaš neprimerno večje možnosti za zdravo, varno, zbrano, osredotočeno in ustvarjalno delovanje kot tisti, ki ne verjame v korist načrtne krepitve lastne duhovne moči in prisebnosti.

Zdravje

Po navedenih izidih raziskave se z redno uporabo Prebujevalnice bistveno zmanjša odsotnost zaradi bolniškega staleža. Tudi po raziskavi, objavljeni v American Journal of Health Promotion, se obolevanja zaradi različnih bolezni zmanjšajo za od 50% do skoraj 90% ob redni nekajletni uporabi tehnik samo na ravni Transcedentalne meditacije: 87% manj bolezni srca in ožilja, 73% manj bolezni dihal, 87% manj bolezni živčnega sistema, 67% manj bolezni mišic in kosti, 55% manj tumorjev (benignih in malignih), 63% manj poškodb (1).

Ustvarjalnost • produktivnost • storilnost

Po predhodno navedenih virih raziskav je dosežek uporabe meditacijskih tehnik tudi:

  • bolje urejeno delovanje možganov: pri človeku, ki se je izuril v uporabi teh tehnik, se med vadbo takoj pojavi visoka koherenca v območju alfa-1 valov (8 Hz)

  • izboljšana inteligentnost, kreativnost, izboljšan spomin, večja sposobnost učenja, hitrejša povezava informacij: visoka koherentnost možganov je tesno povezana z inteligentnostjo in kreativnostjo – meditacija zato dokazano izboljšuje inteligentnost (porast IQ v 2 letih za 5 točk)(3), spomin (4), sposobnost učenja (bistveno izboljšanje povpreč.ocene)(5) in povezovanja informacij, učni uspeh in kreativnost.

Medsebojni odnosi

Ob uporabi Prebujevalnice vse bolj krepiš svoj nadzor nad lastnimi miselnimi procesi. S tem vplivaš na svoje počutje in tudi na svoje delovno okolje – manj je nepotrebnih zamer, tuhtanj, opravljanj, zavisti, zlobe, domišljavosti, samoljubja, ljubosumja, živčnosti, nasprotovanja ... 

 

(1) American Journal of Health Promotion 10: 208-216

(2) International Journal of Neuroscience 16(1):53-8

(3) Personality and Individual Differences 12: 1105–1116.

(4) Memory and Cognition 10: 207-215

(5) D.P, Heaton and D.W: Orme-Johnson, "The Transcendental Meditation Program and Academic Achievement," Scientific Research on the Transcen­dental Meditation Program, Collected Papers; Vo1. 396-399

PODJETNOST