CELOSTNA SAMOPOMOČ

Za kakovostno samopomoč gre, kadar zmoreš s samostojno uporabo orodja – neodvisno od zunanje pomoči – reševati lastne življenjske težave in trajnostno izboljševati osebno kakovost življenja. Bistveno za samopomoč je tako orodje, s katerim lahko samostojno krepiš lastno duhovno (notranjo) moč in prisebnost. Z dovolj okrepljeno duhovno močjo in prisebnostjo lahko na bolje spreminjaš lastno miselnost, sočasno pa zmoreš izboljšano miselnost tudi udejanjati.

S Prebujevalnico najprej poskrbiš za Tvoje telo

Z okrepljeno duhovno močjo in globinskim sproščanjem organizma – že od prve uporabe dalje – začenjaš Tvoje telo razbremenjevati bolezenskih težav. Na ta način lahko začneš odpravljati bolezni in degenerativne spremembe, ki jih porajajo miselna protislovja, še preden kakorkoli spremeniš miselnost.


Nato jo uporabiš kot pot iz življenjskih težav

Sčasoma Ti zbrana količina duhovne moči omogoča prepoznavanje in spremembo tistih delov miselnosti, ki so Ti dotlej povzročali življenjske težave in Te ovirali v osebnostnem razvoju. Prepoznavanje lastnih protislovnih misli pomeni začetek celostne in trajnostne poti iz Tvojih težav.


Potem zagotoviš, da se težave ne bi mogle vrniti

Ob dosledni uporabi sčasoma zbereš toliko duhovne moči, da lahko trajnostno onemogočaš obnavljanje protislovno delujočih delov miselnosti. Samo tako se zdravstvene in druge življenjske težave ne bodo več mogle kronično ponavljati.


Trajnostno krepiš in ohranjaš prisebnost in življenjsko formo

Na vse višji ravni duhovne prebujenosti se zavedaš, da je za krepitev in ohranjanje prisebnosti in življenjske forme potrebno redno in dovolj pogosto urjenje in urejanje miselnosti.

Z načrtno uporabo Prebujevalnice lažje in hitreje

trajnostno pozdraviš bolezen • zaseliš poškodbo • opuščaš zasvojenosti

• izboljšaš počutje • razbremeniš preobremenjeno duševnost • izbrusiš svoj značaj •

nadzoruješ misli in čustva • krepiš samozavest • uspevaš v študiju in podjetnosti

••• celostno napreduješ •••

Na svetu ni ničesar • v kar bi se splačalo vlagati bolj • kot v krepitev lastne duhovne moči in prisebnosti

 

Rudi Klarič  izumitelj in celostni avtor multimedijskih vsebin

Urad RS za intelektualno lastnino • Patent št. 24480 • IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR

 

Prvo mednarodno priznanjeBronasta medalja • ARCA 14. Mednarodna razstava inovacij Zagreb 20.-22.10,2016

Datum zadnje posodobitve: 15.12.2019