SVETOVLJANSKO ZASNOVAN UPORABNIŠKI SISTEM

Prebujevalnico je možno postaviti in uporabiti povsod po svetu v skladu z določili patentnih zahtevkov in v nadaljevanju navedenimi tehničnimi pogoji. Vsaka Prebujevalnica je povezana z administrativnim centom v Ljubljani, ki z uporabo inovativnega računalniškega spletnega sistema oskrbuje vse Prebujevalnice tako, da jih:

 • informacijsko povezuje

 • oskrbuje z multimedijskimi vsebinami

DOMAČA PREBUJEVALNICA

DOMA

za zasebno uporabo domačih in drugih oseb,

ki jih lastnik vključi v svoj interni seznam oseb

V POSLOVNIH PROSTORIH

za zaposlene, poslovne partnerje in tiste,

katerim vodstvo podjetja nameni uporabo in

jih vključi v svoj interni seznam oseb

JAVNA PREBUJEVALNICA

za najširši krog uporabnic in uporabnikov

smotrna je postavitev na dnevno najbolj obiskanih krajih na področjih

 • Turizem: hoteli, letovišča, počitniški centri ...

 • Zdravje: zdravilišča, domovi za ostarele, zdravstveni domovi, bolnišnice ...

 • Podjetništvo: poslovna središča, razvojno usmerjena podjetja ...

 • Izobraževanje: srednješolska in univerzitetna središča, šole, dijaški in študentski domovi ...

 • Trgovina in prosti čas: trgovinski, sprostitveni, športni, razvedrilni, negovalni ... centri

 • Postajališča: avtocestna, avtobusna, železniška postajališča, letališča, pristanišča ...

NAČINI IZVEDBE

 • predelava obstoječega prostora (pisarne, sobe ali drugega prostora) - v ta namen je mogoče preurediti vsak prostor, ki izpolnjuje osnovne zahteve za kakovostno bivanje in v nadaljevanju navedene pogoje
  (v stanovanjih, hišah, podjetjih, hotelih, zdraviliščih, bolnicah, domovih ...)

 • izdelava znotraj obstoječega prostora (recepcija, dvorana, hala ...)    

 • izdelava z načrtno vključitvijo v novogradnjo

 • izdelava prizidka

TEHNIČNI POGOJI

 • spletni priključek: hitrost najmanj 10/1 Mbit/s

 • električni priključek: 16A za moč 3,6 kW ali 20A za moč 4,5 kW 

 • velikost prostora: primernost vsakega prostora obravnavamo individualno in poiščemo ustrezno rešitev glede na razpoložljiv prostor, saj mere dopuščajo odstopanja:

  • okvirne notranje mere: 350 cm x 250 cm x 250 cm (dolžina x širina x višina)

  • okvirne zunanje mere: 390 cm x 270 cm x 270 cm (dolžina x širina x višina)

KUPCU ZAGOTAVLJAMO 

Po patent izdelan prostor: kupec lahko z uporabo po podpisu prevzema, v primeru javne Prebujevalnice pa mora zagotoviti le sprejemnico za poslovanje s strankami

Vključitev v RSSP, kar omogoča:

 • popolno vsebinsko oskrbo Sem&vem®

 • možnost uporabe 24 ur na dan vsak dan v letu – urnik dostopnosti določi lastnik sam

 • naročniško-plačniški sklop - omogoča:

  • računalniški vpis, naročanje in uporabo

  • celovito dokumentiranje uporabe, prodaje in plačevanja, če lastnik uporabe zaračunava

 • finančni sklop - omogoča:

  • prikaz podatkov o prometu (obračunsko in količinsko)

  • prikaz podatkov o zasedenosti po urah in v odstotkih (na dan, teden, mesec, leto)

  • prikaz povprečne zasedenosti po urah in v odstotkih (na dan, teden, mesec, leto)

 

 Možnost samostojne dejavnosti – trženje javne Prebujevalnice 

 • cene in plačilni pogoji: lastnik sam določa cene in plačilne pogoje

 • vključitev javne Prebujevalnice v mrežo javnih Prebujevalnic:

  • vsaka javna Prebujevalnica je oglaševana v sklopu z drugimi javnimi Prebujevalnicami

  • v vsaki javni Prebujevalnici vsakdo lahko rezervira termin uporabe preko spleta

  • za učinkovitost oglaševanja oziroma za obisk lastne javne Prebujevalnice je lastnik odgovoren sam

  • lastnik Prebujevalnice ima brezplačen dostop do celotnega predstavitvenega gradiva

  • možnost brezplačnega sodelovanja na srečanjih, ki jih organizira Zavest d.o.o. z namenom  predstavitev novosti in izmenjavi izkušenj

Tehnična podpora:

 • usposabljanje in uvajanje osebja za delo s Prebujevalnico

 • navodila za uporabo (vsebinska, tehnična)

 • zagotovljeno vzdrževanje in servisiranje

 • garancijski rok za elektronsko opremo

 

Možnost uporabe Prebujevalnice tudi za druge namene

po dogovoru in izdelavi multimedijskih vsebin po naročilu Prebujevalnica® omogoča uporabo tudi za informacijske, izobraževalne, razvedrilne, predstavitvene ... namene

 

Svoj interes za postavitev Prebujevalnice (domače ali javne) lahko sporočite: