PRIPOVED

Aleš Silič, magister strojništva, samostojni podjetnik

Z dosledno uporabo pristopa sem spravil pod svoj nadzor depresije, črnogledost ter nespečnost, ki so se začele zelo pogosto pojavljati leto pred samim začetkom uporabe pristopa. Težave sem najprej blažil z občasno uporabo zdravil (pomirjeval), z začetkom uporabe pristopa sem zdravila opustil, saj sem vse našteto lahko odpravljal z uporabo tehnike pristopa.

Pred tremi leti so se mi pojavile zdravstvene težave povezane z delovanjem ščitnice. Z dosledno uporabo pristopa sem tudi to spravil pod nadzor in to brez uporabe zdravil. Da se je stanje normaliziralo ugotavljam s pomočjo rednih kontrolnih zdravstvenih pregledov.

Z redno uporabo pristopa sem - s spremenjenim miselnim in dejanjskim odnosom do dela - poklicno napredoval v službi ter obenem zbral dovolj energije, da sem uspel tudi zaključiti magisterij. Dosledna uporaba pristopa mi daje dodaten življenjski pogum. To se je pokazalo tudi s tem, da si svojo poslovno pot prizadevam nadaljevati kot samostojni podjetnik, kar se je zdelo moji dokaj nepodjetni pameti še do nedavnega neizvedljivo.

Z intenzivnimi urjenji in vsakodnevno praktično uporabo pristopa spoznavam in učinkovito nadzorujem pretirano odvisnost po priznanjih in pohvalah, zaradi česar sem se prej na škodljiv način razdajal za druge.  

V večji meri si prizadevam za bolj naraven način prehranjevanja in sicer z zavestnim ločevanjem in pazljivim kombiniranjem  različnih vrst in količin hrane z upoštevanjem priporočil Naravnika, ki je dopolnilno orodje pristopa.

Dosežek uporabe pristopa je vsekakor tudi spremenjen odnos do partnerke, saj nisem več pod vplivom niti njene niti svoje želje po medsebojnem prilaščanju.