OSEBNO (INTIMNO) ORODJE ZA CELOSTNO SAMOPOMOČ

Ti omogoča

SAMOSTOJNO • NEODVISNO OD PRISOTNOSTI DRUGIH OSEB • REŠEVATI

LASTNE ŽIVLJENJSKE TEŽAVE IN TRAJNOSTNO IZBOLJŠEVATI OSEBNO KAKOVOST ŽIVLJENJA